Innovaties & Initiatieven

Diagnose Voeding & Gezondheid fungeert als een accelerator om relevante doorbraken te realiseren: een versneller van innovatie en ondernemerschap, visie en inzichten en samenwerking en verbinding. Naast het faciliteren van de maatschappelijke dialoog en het uitdragen van nieuwe inzichten en resultaten is het ondersteunen van innovaties met kennis, kunde en kapitaal een belangrijke taak van het programma Diagnose Voeding & Gezondheid.

Embedded, Enhanced en Endorsed innovations

Embedded

Binnen de thema’s ‘Voeding & Leefstijl’ en ‘Voeding & leefomgeving’ versnellen we innovaties met grote maatschappelijke impact en commerciële zelfstandigheid. De innovaties die door het programma worden ondersteund noemen we ‘embedded innovations’. Hiervoor zijn 9 plekken in het programma. Op basis van een uitgebreide analyse worden de huidige maatschappelijke impact, maatschappelijke relevantie, ambitie- en potentie van de innovatie in kaart gebracht. Vervolgens onderzoeken we de vraag van de innovatie en beoordelen we of en hoe Diagnose Voeding & Gezondheid met haar ecosysteem waarde kan toevoegen aan de innovatie. Een positieve uitkomst op deze vragen wordt vastgelegd in een contract waarin vraag en aanbod worden gespecificeerd. Het team van Diagnose Voeding & Gezondheid zal een tactisch/strategische rol innemen naar de innovatie en samen met partners uit het ecosysteem kennis, kunde en kapitaal inzetten om de gedeelde doelen en daarmee de maatschappelijke impact te bereiken.

Embedded innovations
Diagnose Voeding & Gezondheid

Enhanced

Voor innovaties met een grote maatschappelijke impact die van tijdelijke aard zijn (projecten) of niet zelfstandig kunnen voortbestaan, kan DV&G ook een rol spelen. Deze rol zal echter minder uitgebreid en onvoorwaardelijk zijn als bij de embedded innovations het geval is. En we zoeken bij deze innovaties een bepaalde mate van wederkerigheid naar het programma. Betrokkenheid van Diagnose Voeding & Gezondheid wordt middels een intentieverklaring vastgelegd. Deze innovaties worden ‘enhanced innovations’ genoemd, waarvoor een beperkt aantal plekken beschikbaar zijn.

Endorsed

Voor de vele innovaties die kleiner zijn van omvang of meer eenzijdig en daardoor minder grote maatschappelijke impact maken, biedt Diagnose Voeding & Gezondheid graag een helpende hand door bijvoorbeeld een netwerkcontact te leggen of podium te bieden aan de innovaties. Dit zijn de ‘endorsed innovations’ in het programma.

Een innovatie aandragen?

Uiteraard staan we open voor alle mooie innovaties en initiatieven. Heb jij een innovatief idee in de markt gezet binnen de thematiek van Diagnose Voeding & Gezondheid? Mail ons dan een korte beschrijving van de innovatie of het initiatief en waarnaar je op zoek bent om de gewenste versnelling of opschaling te realiseren. Vergeet hierbij niet de website te vermelden en/of relevante documentatie mee te sturen. Mailen kan naar info@diagnosevoedingengezondheid.nl. Wij nemen uiterlijk binnen twee weken per mail contact met je op om te bekijken of je innovatie aangemerkt kan worden als endorsed.