Diagnose Diabetes

Diagnose Diabetes is een verdieping van Diagnose 2025, een gezamenlijke toekomstverkenning van de Nederlandse gezondheidszorg. Naast de vertaling van de algemene zorgtrends en toekomstscenario’s naar diabeteszorg, presenteren we ook oplossingen in de vorm van een gezamenlijke beleids- en innovatieagenda voor het diabetesveld.

Aanleiding

Het aantal diabetespatiënten zal in 2025 naar verwachting verdubbeld zijn. We verwachten dat in 2025 1,4 miljoen diabetes hebben, ofwel 8,4 procent van de bevolking. De zorgkosten die hiermee gemoeid zijn, zullen stijgen van 2,5 miljard euro in 2010 tot 4,3 miljard euro in 2025. Ook de kosten voor de economie stijgen, mensen met diabetes hebben namelijk een lagere arbeidsproductiviteit.

Ambitie

Het vuistdikke boek over de toekomst van de diabeteszorg en -preventie in Nederland is geschreven omdat er veel gaat veranderen in de zorg. Dat er veel verandert, is ongeveer de enige zekerheid die we hebben. De vraag is: hoe anticiperen we daarop en hoe behouden we als diabetesveld de regie? Het doel is een impuls geven aan een strategische dialoog over een systeem van diabeteszorg en -preventie dat hoogwaardig, duurzaam en ‘van ons’ is.

17 trends

17 trends uit Diagnose 2025 zijn vertaald naar de diabeteszorg:
younique – power to the patient – zorg tot in de hemel – bang van de zorg – gezond & grijs – iedereen is patient – voorkomen – zorgen zonder grenzen – googleritis – one to one – caring is sharing – groner – saving lives, saving costs – wie zorgt voro mij? – omschakelen – de rekening graag!

3 scenario's

Vooral over de trends en ontwikkelingen die een grote mate van onvoorspelbaarheid hebben, maar tegelijkertijd van grote invloed kunnen zijn op de diabeteszorg moeten zorgorganisaties in de keten zich zorgen maken. De drie belangrijkste kernonzekerheden vormen de basis voor drie mogelijke toekomstscenario’s: het chronisch ziek-, virus- en breukscenario.

Resultaten

De aanpak van diabetes vraagt om een brede, gedifferentieerde strategie. Er moet tegelijkertijd en in onderlinge samenhang worden ingezet op zowel preventie als goede zorg. In het boek Diagnose Diabetes 2025 beschrijven we deze geïntegreerde beleidsagenda.

Geïnitieerd door

logo

rabobank-logo

Mogelijk gemaakt door

ndf

novo-nordisk

cz

mediq