Diagnose Voeding & Gezondheid en Fit4Surgery gaan samenwerking aan

Fit4Surgery is een multimodaal programma waarin het verbeteren van beweging, voeding, het staken van verslavende middelen en psychische ondersteuning zijn opgenomen. Doel? De conditie van patiënten die een operatie ondergaan voorafgaand aan de operatie verbeteren. Diagnose Voeding & Gezondheid zal Fit4Surgery ondersteunen bij de uitrol van het programma, oorspronkelijk opgezet voor darmkankerpatiënten, naar andere ziektebeelden.

Fit4Surgery

Fit4Surgery, opgericht in 2016, is een chirurgisch initiatief met als doel de gezondheid van patiënten die een operatie ondergaan voorafgaand aan de operatie verbeteren. Het idee achter het initiatief is: hoe fitter je aan een operatie begint, hoe fitter je eruit komt.

Het programma van Fit4Surgery loopt van diagnose tot aan de operatie. Patiënten krijgen een programma van kracht- en conditietraining, gezonde voeding en mentale coaching voorgelegd. Daarnaast krijgen ze advies over het stoppen met het drinken van alcohol en roken. Het programma bestaat uit diensten en zorg die reeds voorhanden zijn, maar op een andere manier worden georganiseerd.

Noodzaak voor een gezonde leefstijl als startpunt van behandeling bij ziekte

In de afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen leefstijl enerzijds en behandeling, herstel en genezing van ziekte anderzijds. Daardoor weten we nu dat patiënten die met een goede conditie een operatie ingaan, een geringer risico lopen op complicaties én sneller herstellen van een operatie. Om Nederland gezonder te maken is het van belang dat zorginstellingen het verbeteren van leefstijl integreren in hun zorgpaden.

Bewezen impact

Het programma Fit4Surgery is in eerste instantie onder darmkankerpatiënten onderzocht en vanwege verbluffende resultaten in korte tijd in een aantal zorginstellingen routinezorg geworden. Door met het programma te starten – 4 weken voorafgaand aan de operatie:

  • Neemt de kans op complicaties af met 20-50%;
  • Vermindert de opnameduur met 2 dagen;
  • Vermindert de mortaliteit van 11 naar 3% onder 75-jarigen;
  • Verloopt het herstel na de operatie 2 maal zo snel,
  • Verbetert de kankervrije overleving van 51 naar 73% bij stadium 3 kankerpatiënten.

Het programma bestaat uit een verandering van perspectief, uit een verschuiving van paradigma. Vanwege de sterke potentie van Fit4Surgery, en daarmee de aandacht voor het verbeteren van gezondheid binnen de behandeling van ziekten, wordt het programma voor darmkankerpatiënten per 1 januari 2020 vergoed door verschillende verzekeraars.

Samenwerking gericht op vergroten maatschappelijke impact

Fit4Surgery heeft de ambitie om het verbeteren van gezondheid binnen de behandeling van ziekte structureel in te bedden, allereerst binnen het Radboudumc. Het doel is om patiënten gedurende de hele behandeling te begeleiden: er wordt een prehabilitatieprogramma gevolgd voorafgaand aan de operatie, een revalidatieprogramma na de operatie tot aan functioneel herstel en begeleiding in het verduurzamen van leefstijlverbeteringen na functioneel herstel. Het programma moet standaard onderdeel worden van de zorgprocessen binnen het Radboudumc. Een tweede stap is dat op basis van de ervaring en inzichten opgedaan met de implementatie binnen het Radboudumc, het programma ook in andere Nederlandse ziekenhuizen wordt uitgerold.

Diagnose Voeding & Gezondheid ziet grote potentie in Fit4Surgery en daarmee het inbedden van voeding- en leefstijladvies in zorgpaden. Een eerste resultaat van de samenwerking is de social return on investment (SROI) die het belang van het prehabilitatieprogramma bij darmkankerpatiënten eenvoudig aantoont. De SROI geeft op een overzichtelijke en gestructureerde manier de impact van investeringen en activiteiten weer, en daarmee inzicht in de resultaten en (mogelijke) maatschappelijke effecten van het prehabilitatieprogramma van Fit4Surgery.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Diagnose Voeding & Gezondheid en de samenwerking met Fit4Surgery? Of wat het accelerator programma voor uw innovatie of initiatief kan betekenen? Neem dan contact met ons op via info@diagnosevoedingengezondheid.nl

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.