Over diagnose

Het uitgangspunt van de Diagnoseprogramma’s is co-creatie met sterke betrokkenheid en samenwerking van experts in de gezondheidszorg. Individueel is het als organisatie moeilijk om echte verandering te realiseren. Met Diagnose brengen wij de verschillende perspectieven en partijen in de zorg samen. Samen met onze partners en het Diagnosenetwerk zetten we de verandering in. Wij hebben met meer dan 300 gesprekken en bijeenkomsten een netwerk opgebouwd van meer dan 500 mensen en organisaties.

 

Het Diagnosenetwerk stimuleert de dialoog. Met Diagnose 2025 hebben we de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg verkend. Hieruit zijn 17 trends en drie scenario’s tot stand gekomen. Met Diagnose Diabetes en Diagnose Zorginnovatie hebben we verder gekeken. Met het netwerk zijn we gekomen tot veranderagenda’s. De oplossingen spelen in op veranderingen in de zorg, zowel technologisch, maatschappelijk als de manier waarop we samen werken. Samen werken we aan een betere zorg in Nederland, die toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed is.

 

In de zomer van 2016 zijn we met een nieuwe studie begonnen: Diagnose Transformatie – Een toolbox voor grensverleggers in de zorg. Deze studie borduurt voort op de eerdere programma’s en spitst zich toe op gezondheidszorg in de Westerse wereld. De focus ligt onder andere op hoe trends en technologische ontwikkelingen kunnen bijdragen aan het transformeren van de gezondheidszorg en de organisaties die hierin opereren. We werken toe naar concrete handvatten die zorgprofessionals en organisaties verder kunnen helpen de zorg opnieuw in te richten.

 

Voeding draagt bij aan een vitaal en gezond leven. Voeding verdient dan ook een prominente rol bij het stimuleren van gezondheid en preventie van chronische aandoeningen. In de zomer van 2017 is het programma Diagnose Voeding en Gezondheid gestart, ingaand op de vraagstukken rondom de relatie tussen voeding, ziekte en herstel.

 

Diagnose is geïnitieerd door Philip Idenburg van BeBright en Michel van Schaik van Rabobank. BeBright is geen alledaags consultancybedrijf, maar een innovatiefabriek en organisatieadviesbureau ineen. BeBright richt zich op het versterken van innovatiekracht en het inrichten van innovatieprocessen. De Rabobank is als grootfinancier van de zorg een strategische gesprekspartner voor haar relaties wat betreft de ontwikkeling van de zorg.

Diagnose team

philipidenburg-1

Philip Idenburg

Initiator & auteur
moniquephilippens

Monique Philippens

Co-auteur en Programmamanager Transformatie
irenemommers

Irene Mommers

Programmamanager Voeding & Gezondheid
danielmogendorff

Daniel Mogendorff

Programmamanager Zorginnovatie
Saskia

Saskia Dusseljee

Analist & communicatie
arjomans

Arjo Mans

Analist & communicatie
bofokkes

Bo Fokkes

Analist
Foto BB Sjoerd

Sjoerd Emonts

Analist & projectcoördinator

Partners Diagnose