Diagnose Zorginnovatie: over technologie en ondernemerschap

Diagnose Zorginnovatie beschrijft de uitdagingen voor de gezondheidszorg, nu én in de toekomst. In de publicatie staan de versterking en versnelling van de innovatiekracht van de Nederlandse gezondheidszorg centraal. Dat is misschien wel de grootste uitdaging waar zorgorganisaties voor staan. Diagnose zorginnovatie is een verkenning naar innovaties, ondernemerschap en technologische toepassingen in de Nederlandse gezondheidszorg. Deze verkenning is tot stand is gekomen in samenwerking met verschillende partijen die actief zijn in de gezondheidszorg.

Aanleiding

De Nederlandse maatschappij staat voor de grote uitdaging de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg op peil te houden, terwijl tegelijkertijd de vraag naar zorg toeneemt. Innovatie, ondernemerschap en de inzet van technologie worden vaak gezien als mogelijke oplossingen om deze uitdaging het hoofd te bieden. De kennis hierover binnen zorginstellingen is echter vaak nog onvolledig. Om innovatiekracht te versterken is het van belang om de kennis op deze onderwerpen te vergroten en belemmeringen die innovatie tegenhouden weg te nemen.

Ambitie

Met Diagnose Zorginnovatie willen wij de innovatiekracht van de Nederlandse gezondheidszorg versterken. Wij zetten daarom in op het:

  • optimaliseren van het innovatieproces;
  • stimuleren van ondernemerschap;
  • toepassen van technologische ontwikkelingen.

Tegelijkertijd willen wij de kennis over innovaties en technologische toepassingen bij zorgbestuurders vergroten. Hiertoe stimuleren wij kennisdeling rondom bestaande en toekomstige technologieën en betrekken we belanghebbenden uit de sector.

Aanpak

Het onderzoek van Diagnose Zorginnovatie bestaat uit drie onderdelen. Allereerst hebben wij een selectie gemaakt van de belangrijkste technologieën, waarvan wij inschatten dat ze de grootste impact hebben op de toegankelijkheid, kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. Als tweede hebben wij ons gericht op vier van de grootste ziektebeelden en aandachtsgebieden in de westerse gezondheidszorg. Deze selectie is mede gebaseerd op de huidige en toekomstige prevalentie en de kosten die gepaard gaan met deze ziektebeelden. Tot slot hebben wij gekeken naar de waardeketen in de zorg en hoe we hier op een andere manier naar kunnen kijken.

Innovatiekracht versterken

Diagnose Zorginnovatie bevat een overzicht met vervolgstappen die noodzakelijk zijn om te komen tot effectieve innovaties in de zorg. Hiervoor hebben wij samen met TNO gekeken naar de werking van het innovatiebeleid in de zorgsector, hoe dit verbeterd kan worden en welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Daarnaast hebben wij een factoren die innovatie belemmeren en ondersteunen in kaart gebracht.

Resultaten

  • Een gedragen advies en innovatiebeleid voor de Nederlandse zorgsector zowel vanuit de praktijk (‘bottom-up’) als sector breed (‘top-down’).
  • Inzicht in de achtergrond en toepassing van technologieën in relatie tot de ZorgwaardeCyclus, ziektebeelden en aandoeningen die impact hebben op de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg.
  • Intensivering van de samenwerking tussen partijen binnen de zorgsector.
  • Verspreiding van beschikbare kennis via diverse media: boek, online community platform, artikelen, blogs, congressen.

Geïnitieerd door

logo

rabobank-logo

Mogelijk gemaakt door

achmea

gsk

nutricia

de-lage-landen

kpn

philips

Kennis- en mediapartners

tno

zorgvisie