Nieuws & Whitepapers

De kennis, inzichten en visie die Diagnose Voeding & Gezondheid ontwikkelt in de vele ontmoetingen en expertsessies rondom onderwerpen worden gedeeld via mediaberichten en whitepapers. Onderstaand is het mogelijk om de reeds gepubliceerde whitepapers te downloaden. Met het downloaden van de whitepapers, stemt u ook in met onze privacy policy.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de interessante ontwikkelingen, publicaties en nieuws rondom het programma DV&G? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief zal ongeveer eens per kwartaal aan u verzonden worden. U kunt zich ook op elk gewenst moment uitschrijven voor deze nieuwsbrief. Door u in te schrijven voor de nieuwsbrief, stemt u ook in met onze privacy policy.

[button size=”medium” target=”_self” hover_type=”default” text_align=”center” text=”Aanmelden” icon_color=”#1e73be” link=”http://eepurl.com/dxMazP”]

Gezonde voeding is essentieel voor een gezonde leefstijl en voor het voorkomen en herstellen van ziekte en ondervoeding. Waar voeding binnen de zorg eerst vooral werd beschouwd als een kostenpost, wordt het nu steeds vaker als onlosmakelijk onderdeel van de zorg gezien; steeds meer ziekenhuizen introduceren hun eigen voedingsconcepten en voedingsinitiatieven waarbij de patiënt centraal staat. Om voeding echter structureel op de agenda’s in de zorg te krijgen, is een integrale voedingsvisie onontbeerlijk. Een voedingsvisie die verder gaat dan de gezondheidsvoordelen voor patiënten en die tevens inzet op duurzaamheid, scholing en samenwerking.

Download het whitepaper!

Vul uw gegevens hieronder in en ontvang het whitepaper “Op weg naar een integrale voedingsvisie voor Nederlandse ziekenhuizen” in uw mailbox.

[email-download download_id=”17801″ contact_form_id=”16072″]

Een gezonde leefstijl draagt bij aan een energiek leven. Echter, lang niet alle Nederlanders leven zo gezond. De cijfers zijn schokkend: Meer dan de helft van de Nederlanders kampt met overgewicht. Een ongezond voedingspatroon is hier grotendeels voor verantwoordelijk. De enorme groep mensen met overgewicht is heel divers, wat de problematiek zeer complex maakt. Er valt grote gezondheidswinst te behalen indien overgewicht in de Nederlandse samenleving zou afnemen. De afgelopen jaren zijn er al duizenden maatregelen, waaronder maatregelen gericht op gezonde voeding, getroffen om dit realiseren. In hoeverre hebben deze maatregelen effect gehad? En wat zou er nóg beter kunnen?

Download het whitepaper!

Vul uw gegevens hieronder in en ontvang het whitepaper “Bevorderen van een gezond voedingspatroon bij mensen met overgewicht” in uw mailbox.

[email-download download_id=”17728″ contact_form_id=”16072″]

De eerste 1.000 dagen – van conceptie tot de tweede verjaardag – zijn cruciaal voor een mensenleven. In geen enkele andere periode worden zo veel (biologische) mijlpalen bereikt. De aanleg van eet-, slaap- en beweeggedrag, de metabole programmering van het lichaam en zo het levenslange fysieke en mentale welzijn berust op de gezondheid tijdens zwangerschap en bevalling. Mankeert er voorafgaand aan de geboorte iets aan de gezondheid van moeder of kind dan vergroot dat de kans op gezondheidscomplicaties op de lange termijn. Zo worden ongunstige uitkomsten tijdens de zwangerschap, zoals laag geboortegewicht en vroeggeboorte, geassocieerd met een verhoogd risico op complicaties. Kinderen met bijvoorbeeld een laag geboortegewicht hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van diabetes en hartziekten wanneer zij volwassen zijn. Maar wat is de rol van het voedingspatroon?

Download het whitepaper!

Vul uw gegevens hieronder in en ontvang het whitepaper “Bevorderen van een gezond voedingspatroon in de eerste 1.000 dagen van een kind” in uw mailbox.

[email-download download_id=”17733″ contact_form_id=”16072″]

Tijdens de tienerjaren maken kinderen steeds vaker hun eigen keuze. Ze ontwikkelen een eigen identiteit, trekken zich steeds minder aan van hun ouders en raken meer en meer blootgesteld aan de verleidingen van onze obesogenesamenleving. Dat maakt ongezonde voedselkeuzes steeds gemakkelijker. Voor tieners weegt de directe beloning namelijk zwaarder dan de langetermijngevolgen ervan. De schadelijke effecten hiervan zijn groot, aangezien een gezond voedingspatroon tijdens de tienerjaren bijdraagt aan een gezonde lichamelijke en cognitieve ontwikkeling. Daarentegen vergroot een ongezond voedingspatroon in de tienertijd het risico op latere gezondheidsproblemen als diabetes en hart- en vaatziekten. Het is dus van groot belang dat tieners de juiste keuzes leren maken.

Download het whitepaper!

Vul uw gegevens hieronder in en ontvang het whitepaper “Bevorderen van een gezond voedingspatroon bij tieners” in uw mailbox.

[email-download download_id=”17568″ contact_form_id=”16072″]

Verschil in voedingsgedrag blijkt voor een belangrijk deel samen te hangen met maatschappelijke positie. De sociaaleconomische positie (SEP) is daarmee een belangrijke indicator voor de gezondheid van mensen. SEP is tevens een aangrijppunt voor beleid nu blijkt dat de gezondheid van mensen met een lage SEP achterblijft bij die van mensen met een hoge SEP. Anders gezegd: de gezondheid van mensen die lager op de maatschappelijke ladder staan kan sterk worden verbeterd door betere voeding. Dit blijkt niet eenvoudig te zijn. Het is de vraag of er voedings-gerelateerde innovaties te vinden zijn die doorbraken kunnen bieden voor deze diverse en complexe doelgroep.

Download het whitepaper!

Vul uw gegevens hieronder in en ontvang het whitepaper “Bevorderen van een gezond voedingspatroon bij mensen met een lage Sociaal Economische Positie” in uw mailbox.

[email-download download_id=”17267″ contact_form_id=”16072″]

Gezondheid is een kostbaar bezit. Zo kostbaar dat we ons verzekeren tegen het verlies ervan. Tegelijkertijd ondermijnen we onze gezondheid door te weinig te bewegen en teveel van de verkeerde dingen te consumeren. En dat terwijl we overspoeld worden door voedingsadviezen en wanhopige oproepen om meer te sporten. In dit whitepaper bespreken we de ingewikkelde thematiek van voeding en leefstijl bij volwassenen. Hoe staan we ervoor? En hoe kunnen we gezonder snacken op ons werk en op weg erheen? Wat mag de werkgever eraan doen en wat is de rol van de verzekeraar?

Download het whitepaper!

Vul uw gegevens hieronder in en ontvang het whitepaper “Bevorderen van een gezond voedingspatroon bij volwassenen” in uw mailbox.

[email-download download_id=”17334″ contact_form_id=”16072″]

We eten veel te weinig groente. De cijfers zijn schokkend: bijna de helft van de Nederlanders eet minder dan één portie groente of fruit per dag. In vergelijking met onze buurlanden lunchen Nederlanders kort. Met andere woorden: er valt grote gezondheidswinst te boeken door rustiger te lunchen, met groente.

Download het whitepaper!

Vul uw gegevens hieronder in en ontvang het whitepaper “Groenterijke én relaxte lunch” in uw mailbox.

[email-download download_id=”17132″ contact_form_id=”16072″]

Hoe voeden we onze kinderen goed en gezond op? Dat is een vraag waar ouders en diverse anderen mee worstelen. Kinderen zijn volop in de groei en ook in mentaal opzicht ontwikkelen ze zich sneller dan in elk later levensstadium. Dat vraagt om voldoende bouwstoffen en om de juiste bouwstoffen. In een leefomgeving als de onze, met haar overvloed aan – (on)gezond – eten, moeten we onze kinderen leren omgaan met alle verleidingen en ze goede gewoonten aanleren.

Download het whitepaper!

Vul uw gegevens hieronder in en ontvang het whitepaper “Bevorderen van een gezond voedingspatroon bij kinderen (4-12 jaar)” in uw mailbox.

[email-download download_id=”17081″ contact_form_id=”16072″]

Er is steeds meer aandacht voor de rol van voeding in perioden van ziekte en de behandeling van chronische aandoeningen. Zo kan gezonde voeding in zorginstellingen het herstel sneller doen verlopen of de medicatieafhankelijkheid van bepaalde aandoeningen verlagen. Ook kan gezonde voeding bijdragen aan het verminderen van symptomen en daarmee dus de kwaliteit van leven verhogen. Echter, dat de ideale situatie zich nog niet voordoet wordt mede veroorzaakt door verschillende obstakels.

Download het whitepaper!

Vul uw gegevens hieronder in en ontvang het whitepaper “Voeding in perioden van ziekte” in uw mailbox.

[email-download download_id=”16971″ contact_form_id=”16072″]

De verleiding tot (over)consumptie is groot. Voedsel is overal! Onze omgeving stimuleert ons om te veel te eten en te weinig te bewegen, dag en nacht. We leven in een ‘obesogene’ samenleving. Om de verleiding tot (over)consumptie te weerstaan moeten mensen weloverwogen keuzes maken en beschikken over een grote mate van zelfcontrole. Echter, dit is zo makkelijk nog niet aangezien voedselkeuzes grotendeels door gewoonten worden bepaald.

Download het whitepaper!

Vul uw gegevens hieronder in en ontvang het whitepaper “Een gezondere voedselomgeving door een gezonder voedselaanbod” in uw mailbox.

[email-download download_id=”16184″ contact_form_id=”16072″]

Hoe kun je gezond oud worden? Met die vraag worstelen steeds meer mensen nu Nederland in snel tempo vergrijst. De ouderdom komt bovendien met gebreken en het is in ieders belang om die zo lang mogelijk tegen te gaan. Hoe blijven we zo lang mogelijk goed lichamelijk functioneren? Een gezond voedingspatroon is essentieel voor een goede gezondheid. Echter, veroudering is een natuurlijk proces en verloopt bij iedereen anders. De enorme groep 65-plussers is bovendien zeer divers. Ze omvat al snel drie verschillende leeftijdsgeneraties met tal van verschillende waardepatronen en dient ten gevolge ook verschillende voedingspatronen. Daarnaast worden veel voedselkeuzes beïnvloed door etniciteit, sociaal economische positie, gezondheidsvaardigheden en levenslust.

Download het whitepaper!

Vul uw gegevens hieronder in en ontvang het whitepaper “Bevorderen van een gezond voedingspatroon bij ouderen in uw mailbox.

[email-download download_id=”17050″ contact_form_id=”16072″]

Voeding draagt bij aan een vitaal en gezond leven. Sterker nog, gezonde voeding kan het ontstaan van chronische aandoeningen vertragen of zelfs voorkomen. Hoe belangrijk dat is blijkt uit de cijfers. Het aantal mensen in Nederland met een chronische aandoening stijgt van ruim 8,5 miljoen in 2015 naar bijna 9,8 miljoen in 2040. Niet alleen de mensen die het treft zijn daarvan de dupe, de gevolgen zijn ook maatschappelijk. Naar verwachting verdubbelen de zorguitgaven tot 174 miljard euro in 2040. Bovendien leidt de toename van chronisch zieken tot een verminderde arbeids- en maatschappelijke participatie. Aangezien chronische aandoeningen vaker voorkomen bij mensen met een lage opleiding en laag inkomen, werkt deze problematiek door in de tweedeling in de maatschappij. Het stimuleren van een gezonde leefstijl ten aanzien van voeding en het vormgeven van een gezonde voedselomgeving brengen ingewikkelde vraagstukken met zich mee. Doorbraken zijn noodzakelijk, maar niet eenvoudig te realiseren.

Download het whitepaper!

Vul uw gegevens hieronder in en ontvang het whitepaper “De prominente rol die voeding speelt bij het stimuleren van gezondheid en preventie van chronische aandoeningen in uw mailbox.

[email-download download_id=”16091″ contact_form_id=”16072″]