Goed Gevoed

Samen innoveren voor een gezonder Nederland

“An apple a day, keeps the doctor away.” Simpeler laat de relatie tussen onze gezondheid en voeding zich niet uitdrukken. In onze moderne samenleving ligt het echter aanzienlijk ingewikkelder. In GOED GEVOED bundelen Irene Mommers en Michel van Schaik de bevindingen uit het programma Diagnose Voeding & Gezondheid over de preventieve rol die voeding kan spelen in het stimuleren van een gezonder Nederland. Bevindingen van een reis die samen met honderden ondernemers, managers, wetenschappers, zorgprofessionals en beleidsmakers is gemaakt. Aansluitend stellen de auteurs een vijftal bouwstenen voor die bijdragen aan een nieuwe eetcultuur en een gezonde voedselomgeving ten behoeve van een gezonder Nederland.

[button size=”medium” target=”_blank” hover_type=”default” text_align=”left” text=”Bestel het boek hier!” margin=”20px 0px 0px 0px” link=”https://www.managementboek.nl/boek/9789082697629/goed-gevoed-irene-mommers”]
[button size=”medium” target=”_blank” hover_type=”default” text_align=”center” text=”Recensies” margin=”20px 0px 0px 20px”]

Prof. dr. ir. Jaap Seidell

Hoogleraar Voeding en Gezondheid

[blockquote text=”In dit boek heeft Diagnose Voeding & Gezondheid een waardevolle staalkaart bij elkaar gebracht van ervaringen en inzichten van experts uit de praktijk van het bedrijfsleven, wetenschap en overheid. Daarnaast zijn die inzichten vertaald in vijf bouwstenen op weg naar een gezonder Nederland en worden praktische interventies aangereikt. Wat mij betreft verplichte kost voor de dromers, doeners en denkers die zich inzetten voor een gezondere samenleving!” show_quote_icon=”yes” text_color=”#000080″ quote_icon_color=”#000080″ line_height=”24″]

De publicatie GOED GEVOED en diens gedachtegoed is door vele topfunctionarissen omarmd

Jet Bussemaker

Voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

[blockquote text=”Voeding doet ontzettend veel met ons en kan van onschatbare waarde zijn als het gaat om de toekomst van de gezondheidszorg. Hierbij moeten we niet naar de individuele persoon kijken, maar is het belangrijk om de sociale omgeving, in GOED GEVOED beschreven als ‘de gezonde relaties’, erbij te betrekken.” show_quote_icon=”yes” text_color=”#000080″ quote_icon_color=”#000080″ line_height=”24″ width=”95″]

Paul Blokhuis

Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport

[blockquote text=”GOED GEVOED levert een hele mooie bijdrage in ons denken naar een gezonder Nederland! Momenteel zijn we bezig met het uitvoeren van ons Nationaal Preventieakkoord en daar past hetgeen wat jullie aan het doen zijn naadloos in. Ik hoop dat de gezonde keuze steeds makkelijker wordt en dat we met elkaar in gesprek blijven om samen concrete stappen te blijven zetten.” show_quote_icon=”yes” text_color=”#000080″ quote_icon_color=”#000080″ line_height=”24″ width=”95″]

Mariëtte Hamer

Voorzitter Sociaal-Economische Raad

[blockquote text=”De vijf bouwstenen zijn een mooie weergave van de visie dat het bevorderen van de gezondheid een brede aanpak vraagt door veel betrokkenen in de samenleving. Die visie wordt gedeeld door veel organisaties die zich inzetten voor een sterkere rol voor preventie in de zorg en daarbuiten.” show_quote_icon=”yes” text_color=”#000080″ quote_icon_color=”#000080″ line_height=”24″ width=”95″]

In de afgelopen twee jaar hebben we in het programma Diagnose Voeding & Gezondheid veel kennis en inzichten opgedaan die we graag in deze publicatie met u delen. Een deel ervan is eerder gepubliceerd in de vorm van ‘whitepapers’. Deze whitepapers worden in deze publicatie voor eerst gebundeld. Ze worden afgewisseld met zogenaamde ‘dromen’, die het ideaalbeeld laten zien van experts met wie wij de afgelopen jaren hebben samengewerkt. Tot slot presenteren we vijf bouwstenen op weg naar een gezonder Nederland.

 

De publicatie is verdeeld in de volgende vier segmenten:

DEEL I Inleiding
In deel 1 beschrijven we het belang van preventie en de rol van voeding bij het stimuleren van gezondheid en het voorkomen van chronische aandoeningen. We presenteren een raamwerk waarin de verschillende fasen en impactvolle periodes uit een mensenleven worden weergegeven en tonen hoe voeding in elk van die stadia kan bijdragen aan gezondheid.

DEEL II Beschouwingen
In deel 2 bouwen we voort op het model uit deel 1. We hebben de afzonderlijke elementen ervan onderzocht en besproken met experts uit het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid. De uitkomsten van dit proces zijn vastgelegd in whitepapers, die hier zijn gebundeld. De originele papers zijn terug te vinden op de website van Diagnose Voeding & Gezondheid. De beschouwingen zijn eenduidig opgebouwd; per thema presenteren we feiten en cijfers, uitdagingen, obstakels en oplossingsrichtingen. Elk thema is voorzien van een innovatiekaart waarop we een keuze tonen uit het rijke aanbod aan innovaties die gericht zijn op een gezonder Nederland. De beschouwingen zijn afzonderlijk leesbaar. Ten gevolge daarvan is er sprake van enige overlap.

 

Dromen
Deze publicatie is tot stand gekomen in samen- werking met honderden inspirerende en bevlogen experts uit het bedrijfsleven, de wetenschap en overheid. We hebben een aantal van hen gevraagd hardop te dromen over een gezonde toekomst. Hoe denken zij dat een gezond voedingspatroon, een gezonde leefstijl en een gezonde voedselomgeving eruit zullen zien en hoe we die zullen bereiken? Deze uitgeschreven dromen vormen een prachtige en persoonlijke aanvulling op de beschouwingen.

DEEL III Impactvolle innovaties in voeding en gezondheid
Diagnose Voeding & Gezondheid laat het niet bij woorden. We steunen ook daad- werkelijk sociale ondernemers bij het vergroten van hun maatschappelijke impact. We hebben daarvoor zorgvuldig zeven innovaties geselecteerd die al aantoonbaar resultaten boeken en die commercieel zelfstandig kunnen zijn. Met trots presenteren we hen en beschrijven we hun maatschappelijke relevantie, ambities en huidige impact.

DEEL IV Bouwstenen voor een gezonder Nederland
In dit laatste deel van deze publicatie presenteren we vijf bouwstenen die bijdragen aan een nieuwe eetcultuur en een gezonde voedselomgeving ten behoeve van een goed gevoed en gezonder Nederland.