Diagnose 2025: Over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg

Diagnose 2025 is een collectieve verkenning van trends en ontwikkelingen in de zorg. Ons uitgangspunt is co-creatie. De collectieve verkenning is dan ook tot stand gekomen in nauwe samenwerking met verschillende partijen die actief zijn in de zorg en met sterke betrokkenheid van experts. Op basis van uitgebreid kwalitatief en kwantitatief onderzoek is in Diagnose 2025 de toekomst van de zorg in Nederland uitgewerkt in drie mogelijke scenario’s. Aan de basis van deze toekomstsscenario’s liggen zeventien relevante trends en ontwikkelingen.

De Nederlandse gezondheidszorg is in beweging. De zorgvraag stijgt, evenals de zorgkosten. De mogelijkheden voor behandelingen worden steeds groter en de patiënt/cliënt krijg meer noten op zijn zang. Maar waar gaat het heen? Niemand die het weet. Na een uitgebreid kwalitatief en kwantitatief onderzoek is in Diagnose 2025 een overzicht van trends, ontwikkelingen en toekomstscenario’s uitgewerkt. Aan de hand hiervan schetsen we een beeld van de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg.

Geert Mak schreef ooit “toekomstvoorspellingen trekken de lijnen door van wat een samenleving op dat moment als het meest moderne ziet. De voorspelde toekomst kent geen onverwachte breuken, geen fantasie. Ze zegt dan ook meestal meer over de eigen tijd dan over de toekomst”. Zo heeft iedereen individueel een eigen beeld van de toekomst. Niemand kan exact voorspellen hoe de toekomst er uit gaat zien. Scenario’s bieden uitkomst in onzekere en turbulente tijden door meerdere mogelijke toekomstbeelden te schetsen.

Lees de krant, kijk naar de televisie, volg zorgwebsites en je krijgt een idee van de onderwerpen die spelen bij het grote publiek. Dan zie je dat de zorg verandert. Op basis van uitgebreid kwalitatief en kwantitatief onderzoek hebben wij in Diagnose 2025 zeventien trends in kaart gebracht, die de veranderingen in de zorg in een groter geheel plaatsen. Deze trends zullen tussen nu en 2025 hun stempel drukken op onze zorg.

Samen met meer dan 100 zorgexperts schetst Diagnose 2025 drie relevante, plausibele en verassende scenario’s uitgewerkt: het Virus scenario, het Chronisch Ziek scenario en het Breuk scenario. Dit zijn drie toekomstbeelden over hoe de Nederlandse gezondheidszorg er in 2025 uit zou kunnen zien. Het gaat er daarbij niet om welk scenario wij het liefste zouden zien of in welke vorm de scenario’s zich gaan manifesteren. Het werken met scenario’s heeft toegevoegde waarde als we ons afvragen: Wat is de impact van dit toekomstbeeld voor mij en mijn organisatie? Wat ga ik doen als de gezondheidszorg zich inderdaad zo ontwikkelt?

Maar 2025 is toch veel te ver weg om relevant te zijn? Morgen moeten we al iets doen! Dit is een veel gehoorde reactie. Scenario’s bieden je de gelegenheid om met een frisse blik en nieuwe visie te bepalen wat er morgen gedaan moet worden. Scenario’s bieden de mogelijkheid om de houdbaarheid van een strategie of opties in andere omstandigheden te toetsen. Welke projecten te starten? Welke te stoppen? Waarin in te investeren? Welke keuzes te maken? Hoe te positioneren? De scenario’s helpen vroegtijdig in te spelen op veranderingen in de markt.

Geïnitieerd door

logo

rabobank-logo