GOED GEVOED – Nieuwe publicatie Diagnose Voeding & Gezondheid

“An apple a day, keeps the doctor away.” Simpeler laat de relatie tussen onze gezondheid en voeding zich niet uitdrukken. In onze moderne samenleving ligt het echter aanzienlijk ingewikkelder. In GOED GEVOED bundelen de auteurs Irene Mommers en Michel van Schaik de bevindingen uit het programma Diagnose Voeding & Gezondheid over de preventieve rol die voeding kan spelen in het stimuleren van een gezonder Nederland. Bevindingen van een reis die samen met honderden ondernemers, managers, wetenschappers, zorgprofessionals en beleidsmakers is gemaakt en wiens dromen zijn opgenomen in de publicatie. Aansluitend stellen de auteurs een vijftal bouwstenen voor die bijdragen aan een nieuwe eetcultuur en een gezonde voedselomgeving ten behoeve van een gezonder Nederland.

Publicatie GOED GEVOED

In de publicatie GOED GEVOED leggen de auteurs de focus op voeding. Voeding draagt bij aan een vitaal en gezond leven. Het kan het ontstaan van (chronische) aandoeningen vertragen of zelfs voorkomen. Voeding verdient daarom een prominente rol in onze gezondheidszorg, zowel bij preventie en herstel als ook meer algemeen bij het stimuleren van gezondheid. Het gaat overigens niet alleen om wat we eten en drinken. Ook beweging, slaap, ontspanning, sociale interactie en zingeving zijn van grote invloed. In dat opzicht sluiten de auteurs aan bij de visie van Machteld Huber over Positieve Gezondheid.

In de afgelopen twee jaar hebben de auteurs in het programma Diagnose Voeding & Gezondheid veel kennis en inzichten opgedaan die ze graag in deze publicatie met de lezers delen. Een deel ervan is eerder gepubliceerd in de vorm van ‘whitepapers’. Deze whitepapers worden in deze publicatie voor eerst gebundeld. Ze worden afgewisseld met zogenaamde ‘dromen’, die het ideaalbeeld laten zien van experts met wie het programma in de afgelopen jaren heeft samengewerkt. Tot slot presenteren de auteurs vijf bouwstenen op weg naar een gezonder Nederland, verrijkt met bestaande impactvolle innovaties die al reeds aantoonbaar resultaten boeken op het gebied van voeding en gezondheid.

Vijf bouwstenen voor een gezonder Nederland

De publicatie GOED GEVOED toont aan dat er veel ruimte is voor verandering, dat er tal van mogelijkheden bestaan voor verbetering en vernieuwing. Het bewijst zelfs dat een radicale (cultuur)verandering noodzakelijk is. De preventieagenda is groot en ambitieus. De vragen die daaruit voortvloeien zijn: waar te beginnen en wie neemt het voortouw? Het antwoord op de eerste vraag volgt logischerwijze uit de beschouwingen: vijf bouwstenen voor een nieuwe eetcultuur en een gezonde voedselomgeving die aanzet tot een gezonde leefstijl. Bouwstenen waar we op termijn gezondheidswinst mee kunnen behalen en waar diverse partijen in het veld reeds aan werken. Door deze activiteiten te versterken en bestaande innovaties te versnellen, kunnen we snel resultaat behalen. Wij onderscheiden de volgende vijf bouwstenen:

  1. Gezonde ruimtes: naar een gezond voedselaanbod in de publieke ruimte;
  2. Gezonde lunch: naar een groenterijke en relaxte lunchcultuur;
  3. Gezonde gewoonten: naar een brede ondersteuning bij gedragsverandering;
  4. Gezonde relaties: naar een warme sociale inbedding;
  5. Gezonde zorg: naar voeding als startpunt van behandeling bij ziekte.

 

Ondanks goede intenties op het vlak van preventie blijft de beoogde maatschappelijke impact achter. Dat heeft niet alleen tot gevolg dat veel mensen hun vitaliteit en kwaliteit van leven achteruit zien gaan, het leidt ook tot stijgende (op den duur onbetaalbare) zorgkosten. De grote gezondheidsverschillen tussen groepen in de samenleving zijn onacceptabel en kunnen (op termijn) de maatschappij ontwrichten.

Er zijn flinke veranderingen nodig op verschillende fronten. Dat vraagt om nieuwe perspectieven en gerichte activatie. De vijf gepresenteerde bouwstenen vormen een eerste aanzet waar we meteen mee kunnen starten. Bouwstenen die ieder voor zich de potentie hebben om positief bij te dragen aan onze gezondheid en de andere eetcultuur en voedselomgeving die daarvoor nodig zijn. Door hun relatieve eenvoud kunnen onze ingrepen aan een groot publiek worden uitgelegd. Passen we ze tegelijkertijd toe, dan kunnen we een beweging op gang brengen die we gerust een paradigmashift kunnen noemen. Dat zal geen sinecure zijn, maar niet ambitieus zijn is geen optie.

Benieuwd naar de publicatie GOED GEVOED? Verzeker je nu nog van een exemplaar of kijk voor meer informatie op www.goedgevoed.eu!

Geen reactie's

Geef een reactie