Break-outs

Innovatie is noodzakelijk

Nieuwe innovaties zijn nodig om de huidige systemen en status quo’s te doorbreken. Gedurende het congres was er op innovatiemarkt gelegenheid om innovatieve ondernemers op het gebied van voeding en gezondheid te ontmoeten. Daarnaast inspireerden diverse innovatieve organisaties de bezoekers in twee rondes van interactieve break-outs.

 

Onderstaande innovatieve organisaties verzorgden op 21 november 2019 een break-out sessie:

Ronde 1

 • Buurtafel
 • De Gezonde Basisschool van de Toekomst
 • Diverzio
 • FoodFirst Network
 • Greendish
 • Thuisafgehaald
 • Vitaliteit op de Werkvloer

Ronde 2

 • 2DiaBeat
 • Afvallen met Afspraken
 • De maatschappelijke relevantie van maaltijdboxen
 • Innovaties in de Diëtetiek; Meten is (W)Eten
 • Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht
 • Rob & Bob Fair Food
 • Serious gaming in voeding en gezondheid

Break-outs – Ronde 1

Buurtafel

Sinds de oprichting van Resto VanHarte in 2004 heeft het thema eenzaamheid en sociaal isolement niets aan actualiteit ingeboet. Sterker nog, door de toename van het aantal thuiswonende ouderen, de individualisering van de maatschappij en de grote veranderingen in de zorg is de aandacht voor dit onderwerp alleen maar toegenomen. Eten verbindt! Samen koken, samen eten en meedoen leidt tot nieuwe sociale netwerken en samenredzaamheid en bevordert gezondheid, sociale cohesie en leefbaarheid in buurten en wijken. Dit wordt door steeds meer particuliere vrijwilligersinitiatieven en het maatschappelijk middenveld opgepakt. De kennis en ervaring die Resto VanHarte heeft opgedaan en het reserveringssysteem dat zij heeft ontwikkeld, stelt zij ter beschikking aan álle sociale eetinitiatieven in Nederland. Daartoe is het initiatief Buurtafel gestart. Buurtafel is een online platform waarop eigenaren van een sociaal eetinitiatief hun evenementen bekend kunnen maken en deze evenementen worden gepromoot. Buurtbewoners kunnen de evenementen bekijken en zich online inschrijven. Heb jij ideeën voor of plannen met Buurtafel, schuif dan aan aan deze tafel.

Margo Adrichem

Projectleider
Buur(t)tafel

De Gezonde Basisschool van de Toekomst

‘De Gezonde Basisschool van de toekomst’ (DGBT) zet in op een verbetering van de talentontwikkeling van het kind en het terugdringen van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Het is een totaalconcept waarin onderwijs, gezondheid, kinderopvang, peuter- speelzalen en vrije tijdsbesteding (muziekles, sportclub) in een geïntegreerd dagprogramma in school worden aangeboden. Het gestructureerd dagprogramma omvat zowel gezondheidseducatie, gezondheidsbevordering, een veilige schoolomgeving alsook voldoende onderwijstijd, sport, beweging, ontspanning, cultuur, aandacht voor leefstijl en gezonde voeding en gezonde maaltijdvoorzieningen. Het voor Limburg en Nederland unieke programma is een initiatief van de Onderwijsstichting Movare, de GGD Zuid-Limburg, Universiteit Maastricht, Maastricht Universitair Medisch Centrum+, kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen in nauwe samenwerking met vele private en maatschappelijke organisaties. De komende jaren zal DGBT netwerken opzetten om opschaling in heel Nederland te realiseren, te beginnen bij een netwerk in Limburg. Wil je meer weten over dit fantastische initiatief en hieraan bijdragen, sluit je dan aan bij deze break-out.

Andrew Simons

Projectleider
De Gezonde Basisschool van de Toekomst

Diverzio

De aandacht voor duurzame en gezonde voeding in zorginstellingen is groeiende, terwijl tegelijkertijd het belang ervan nog te weinig wordt onderkend. De programma’s van Diverzio ondersteunen zorginstellingen om mensen een lekkere, gezonde en duurzame maaltijd voor te zetten, verspilling tegen te gaan, de kosten te beheersen en een groter aandeel van de inkoop regionaal te maken (korte keten). Diverzio heeft de afgelopen jaren laten zien wat koplopers kunnen bereiken op het gebied van duurzame verbetering van de maaltijdvoorziening in de zorg in Nederland. Meer dan 100 zorginstellingen volgden inmiddels het programma en verbeterden de voedselomgeving in hun instellingen. Het programma bestaat uit een combinatie van masterclasses, zelfonderzoek en benchmarking en coaching/begeleiding. Meer weten over dit mooie programma of op korte termijn meedoen, Koen vertelt je graag meer in deze break-out.

Koen Nouws Keij

Directeur
Diverzio

FoodFirst Network

Als je goed eet, heb je meer energie. Als je meer energie hebt, heb je meer zin om te bewegen. Waardoor je beter slaapt. En wie goed uitgerust is, kan beter tegen stress. Klinkt logisch? Toch hebben de meeste mensen daar hulp bij nodig. FoodFirstNetwork.nl biedt alles om je leefstijl te veranderen én vol te houden: lekkere recepten en begeleiding bij goed eten, slapen, bewegen en ontspannen. In samenwerking met de beste experts op de diverse vakgebieden: artsen, chefs, bewegingsexperts, voedingsdeskundigen, diëtisten, wetenschappers, hoogleraren en specialisten. FoodFirst Network werkt met gepersonaliseerde profielen. Daar wordt iedereen beter van. Oók als je (tijdelijk) minder lekker in je vel zit of diabetes, een hoge bloeddruk of een allergie hebt. Interesse in wat een FoodFirst Network membership kan betekenen voor jouw medewerkers of jezelf? Sluit je dan aan bij deze break-out.

Jan Dekker

Managing Director
FoodFirst Network

Greendish

Greendish biedt veelal private voedselaanbieders en overheden een transitieprogramma om hun voedselaanbod aan te passen met als doel om gezonde en duurzame voeding voor iedereen en overal beschikbaar te maken. Zodoende proberen ze een gezond voedselaanbod te bevorderen, de productieketen te verduurzamen en de voedselverspilling te verminderen. In de afgelopen jaren heeft Greendish samengewerkt met diverse organisaties, waaronder (lokale en nationale) overheden, voedselaanbieders, leveranciers, cateraars, werkgevers en scholen. Meer dan 80 voedselaanbieders, samen goed voor meer dan 1.000 locaties, zijn inmiddels geholpen in het gezonder en duurzamer maken van hun voedselaanbod. Via meerdere samenwerkingsprojecten met Wageningen Universiteit en het Louis Bolk instituut is bewezen dat Greendish’ aanpak succesvol is voor het aanpassen van menu’s met behoud van gasttevredenheid. In verschillende out-of-home settings komt steeds weer naar voren dat Greendish’ methode, met kleine aanpassingen op het bord, leidt tot grote impact op de consumptie van gasten en op het milieu. Wil je jouw voedselaanbod aanpakken, ga dan in gesprek met Joris tijdens deze break-out.

Joris Heijnen

Directeur
Greendish

Vitaliteit op de Werkvloer

Steeds meer werkgevers zijn bezorgd over de vitaliteit van hun werknemers en realiseren zich dat zij hier een verantwoordelijkheid in hebben. Het vitaliteitsprogramma ‘Vitaliteit op de Werkvloer’ richt zich op het inbedden van vitaliteit in de bedrijfscultuur van een organisatie. Binnen de aanpak is er aandacht voor visie/HR-beleid, een vitaliteits-programma, inrichting van de werkomgeving en dataregistratie én effectmetingen. De werkgever faciliteert en ondersteunt het programma. Werknemers krijgen keuze uit meerdere interventies, waarbij altijd maatwerk plaatsvindt met het bestaande aanbod en aanwezige faciliteiten. Voeding, beweging, slaap, sociale relaties, mentale gezondheid en stress worden geadresseerd in het programma. Beweegactiviteiten vinden plaats in vaste groepen, omdat dit leidt tot duurzaam sportgedrag. Bij start en aan het einde van het programma wordt een persoonlijke gezondheidscheck afgenomen. Dagelijks krijgen deelnemers inzicht in hun gedrag met behulp van een vitaliteitsmeter. Wil je vitaliteit een plek geven in jouw bedrijfscultuur, kom dan luisteren naar de ervaring van Marc.

Marc Hoogers

Programmamanager
Vitaliteit op de Werkvloer

Thuisafgehaald

Thuisafgehaald laat buurtgenoten elkaar ontmoeten door het delen van gezonde versbereide maaltijden! Ze genieten van elkaars kookkunsten én leren gelijk de buur kennen! Met speciale aandacht voor, zonder aparte behandeling van de kwetsbare doelgroep. Via www.thuisafgehaald.nlkan iedereen die van koken houdt, eten aanbieden aan buurtgenoten. Mensen die elkaar normaal niet snel zouden ontmoeten, staan nu bij elkaar in de keuken. Voor buurtbewoners biedt Thuisafgehaald een gezond, goedkoop, verantwoord en vooral verbindend alternatief voor het avondeten. Sinds haar start realiseerde Thuisafgehaald ruim 300.000 ontmoetingen, 58.000 verbindingen en leverde bijna 500.000 maaltijden. Dankzij Thuisafgehaald eten afhalers onder andere veelal gezonder, hebben een groter netwerk en zijn minder eenzaam en hebben een hogere zelfredzaamheid. Daarnaast betekent een goede match dat betrokken hulpverleners bepaalde taken niet meer hoeven uit te voeren, zoals het organiseren van gezond warm eten, en ondersteunen de thuiskoks in een signalerende functie. Meer weten over Thuisafgehaald en haar bijzondere werk, sluit je dan aan bij deze break-out.

Stéphanie van Gerven

Directeur

Thuisafgehaald

Break-outs – Ronde 2

2DiaBeat

De prevalentie van Diabetes Mellitus Type 2 laat een stijgende lijn zien naar de toekomst. Onder meer door vergrijzing en onze levensstijl zullen er steeds meer mensen te maken krijgen met deze aandoening. Dat heeft grote impact op de kwaliteit van leven én zorgt voor een toename in de zorgkosten die wij als samenleving moeten dragen. Deze impact levert een groot maatschappelijk vraagstuk op, dat te omvangrijk en bovendien te complex is om door één enkele organisatie te worden aangepakt. Met het programma 2DiaBeat ondersteunen we het Nationaal Preventieakkoord en werken we aan een aanpak voor dit maatschappelijke vraagstuk rond de prevalentie van Diabetes Mellitus Type 2. Sluit je aan bij deze break-out als je meer wilt weten over deze beweging of eraan bij wilt dragen.

Maarten Ploeg

Bestuurder/Programmadirecteur

VitaValley

Preventie en een gezonde leefstijl: Afvallen met afspraken

De belangrijkste oorzaak én oplossing voor chronische aandoeningen is in zeventig procent van de gevallen een gezondere leefstijl. Dat vraagt aanpassing van het dagelijkse gedrag. Het aanleren van nieuwe gewoonten is moeilijk. Met het programma Afvallen met Afspraken helpt Zilveren Kruis mensen hun ambitie te realiseren gemiddeld negen kilo af te vallen. Meer dan twee-derde slaagt hierin. In deze workshop delen ze de ervaring en het inzicht hoe dat kan.

Moära Lieuw-Hie

Adviseur Gezond Ondernemen

Zilveren Kruis

 

Jochem de Weerdt

Programmaleider

Afvallen met afspraken

De maatschappelijke relevantie van maaltijdboxen

Verspreid door het hele land zijn er zo’n dertig aanbieders die een paar duizend klanten per week bedienen met een ‘box’. Met veel creativiteit kiezen zij voor unieke proposities, specifieke doelgroepen of gebiedsgerichte afzet. Vanuit maatschappelijk perspectief bezien dragen deze kleinere spelers met hun aanbod van verse producten bij aan de gezondheid van mensen. Vaak tonen ze de herkomst van het voedsel en verbinden daarmee de producent en consument. Consumenten gaan meer waarde hechten aan voedsel en worden aangezet tot zelf koken. Ook worden zij zich meer bewust van de effecten van verspilling en verpakking op het milieu. De diversiteit van hun aanbod is groot, waardoor mensen ook voedsel gaan eten dat zij minder goed kennen. En de thuisbezorging dient naast gemak ook het tegengaan van impulsaankopen in bijvoorbeeld een supermarkt. Kortom, deze kleinere spelers vertegenwoordigen een maatschappelijke waarde en bieden daarnaast tegenwicht aan de macht van de supermarkt. In deze break-out kun je in gesprek gaan met vier unieke aanbieders: De Krat, Willem & Drees, EkoMenu en Boerschappen.

Jack Stroeken

Founder

Ekomenu

 

Tessa Venker

Directeur

De Krat

Innovaties in de Diëtetiek; Meten is (W)Eten

Gevolgen van ondervoeding hebben een negatieve invloed op het verloop van de behandeling, het welbevinden en functioneren van patiënten. Een langere opnameduur en toename van medicatiegebruik door ondervoeding leiden tot een toename van de kosten van zorg. Verbetering van de voedingstoestand draagt bij aan het verminderen  van het aantal complicaties, opnameduur en mortaliteit. In de kliniek richten we ons op het vroeg in beeld brengen van ondervoeding (zowel binnen als buiten het ziekenhuis) om vroeg een behandeling (voeding en beweging) in te zetten. In de nazorg focussen we ons steeds meer op tertiaire preventie. We begeleiden de patiënt tijdens zijn hele behandelproces. Door gestructureerd resultaten van deze interventies te meten kunnen we persoonlijker, efficiënter en effectiever behandelen. Bezoek deze break-out als je meer wilt weten over meten is (w)eten!

Francis Hollander, Annemieke Kok & Elles Steenhagen

Diëtisten

UMCU

Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht

In Amsterdam hebben 1 op de 5 kinderen en jongeren overgewicht of obesitas. Dit heeft ernstige gevolgen voor hun gezondheid op korte en lange termijn. Daarom zet de gemeente flink in op het voorkomen en terugdringen van overgewicht bij kinderen, met als stip aan op horizon: alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht in 2033. Om gezond op te kunnen opgroeien hebben kinderen de inzet van iedereen nodig. Ten eerste die van het kind en de ouders zelf, maar ook die van professionals in het onderwijs, de zorg, welzijn- en buurtorganisaties, sportclubs en bedrijven. Met de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht werkt de gemeente Amsterdam samen met andere partijen aan een gezond gewicht voor de Amsterdamse jeugd. Recentelijk won de Amsterdamse aanpak om overgewicht bij kinderen en jongeren tegen te gaan, nog de Europese Health Award 2019. Benieuwd naar hun succesvolle aanpak? Bezoek dan de break-out sessie!

Marianne van der Velde

Clustermanager Kinderen met Overgewicht en Obesitas

GGD Amsterdam

Rob & Bob Fair Food

Rob & Bob Fair Food is de gezonde bedrijfskantine van Koppert Cress die in samenwerking met Hutten Catering is opgezet. In de kantine krijgen medewerkers dagelijks een gratis keuzemaaltijd aangeboden, waarin tenminste 150 gram groenten is verwerkt. Het aangeboden menu is conform de principes van Dutch Cuisine, waarin onder andere de verhouding groenten en vlees van 80/20 wordt aangehouden. Ook is er extra aandacht besteed aan de groeninrichting van het restaurant, die naast de gezonde voeding kan bijdragen aan een gezonde werkomgeving. In deze workshop vertellen Rob en Bob over de mogelijkheden voor het starten van een Rob & Bob Fair Food bedrijfskantine.

Rob Baan

Eigenaar

Koppert Cress

 

Bob Hutten

Directeur

Hutten Catering

Serious gaming in voeding en gezondheid

Ook technologische innovaties acteren steeds meer op het snijvlak van voeding en gezondheid. Serious games zijn spellen waarbij vermaak niet het hoofddoel is, maar educatie, training of het veranderen van gedrag. Een serious game kan een bord- of kaartspel zijn, een gefaciliteerde managementgame of een computergame. Het vermaak in een serious game draagt bij aan het versterken van de beleving en daarmee de overdracht van informatie. Maar wat zijn de laatste technologische ontwikkelingen op het gebied van voeding en gezondheid?

Jurriaan van Rijswijk

Founder

Games for Health