Diagnose 2025: Over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg

De Nederlandse gezondheidszorg is in beweging. De zorgvraag stijgt, evenals de zorgkosten. De mogelijkheden voor behandelingen worden steeds groter en de patiënt/cliënt krijg meer noten op zijn zang. Maar waar gaat het heen? Niemand die het weet.

Diagnose 2025 is een collectieve verkenning van trends, ontwikkelingen en toekomstscenario’s die een beeld schetsen van de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg. Ons uitgangspunt is co-creatie. De collectieve verkenning is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met verschillende partijen die actief zijn in de zorg en met sterke betrokkenheid van experts. Op basis van uitgebreid kwalitatief en kwantitatief onderzoek is in Diagnose 2025 de toekomst van de zorg in Nederland uitgewerkt in drie mogelijke scenario’s. Aan de basis van deze toekomstsscenario’s liggen zeventien relevante trends en ontwikkelingen.

 

17 trends

De Nederlandse gezondheidszorg is in beweging. Lees de krant, kijk naar de televisie, volg zorgwebsites en je krijgt een idee van de onderwerpen die spelen bij het grote publiek. Op basis van uitgebreid kwalitatief en kwantitatief onderzoek hebben wij in Diagnose 2025 zeventien trends in kaart gebracht, die de veranderingen in de zorg in een groter geheel plaatsen. Deze trends zullen tussen nu en 2025 hun stempel drukken op onze zorg:

younique – power to the patient – zorg tot in de hemel – bang van de zorg – gezond & grijs – iedereen is patient – voorkomen – zorgen zonder grenzen – googleritis – one to one – caring is sharing – groner – saving lives, saving costs – wie zorgt voor mij? – omschakelen – de rekening graag!

3 scenario’s

De Nederlandse gezondheidszorg ziet er nu anders uit dan twintig jaar geleden. En als we de trends en ontwikkelingen die we nu signaleren in ogenschouw nemen, zullen veranderingen zich alleen maar in een hoger tempo voortzetten. Maar, zoals we uit het verleden hebben geleerd, is voorspellen hoe deze ontwikkelingen zich gaan manifesteren heel moeilijk. Geert Mak schreef ooit “toekomstvoorspellingen trekken de lijnen door van wat een samenleving op dat moment als het meest moderne ziet. De voorspelde toekomst kent geen onverwachte breuken, geen fantasie. Ze zegt dan ook meestal meer over de eigen tijd dan over de toekomst”. Zo heeft iedereen individueel een eigen beeld van de toekomst. Niemand kan exact voorspellen hoe de toekomst er uit gaat zien. Scenario’s bieden uitkomst in onzekere en turbulente tijden door meerdere toekomstbeelden te schetsen. Met het ontwikkelen van scenario’s worden betrokken partijen uitgedaagd de dialoog en debat aan te gaan en antwoorden te formuleren voor toekomstige opgaven.

 

In nauwe samenwerking met meer dan honderd experts uit de zorg hebben we in Diagnose 2025 drie relevante, plausibele en verassende scenario’s uitgewerkt voor de Nederlandse gezondheidszorg tot 2025:

  • Het Virus scenario
  • Het Chronisch Ziek scenario
  • Het Breuk scenario

 

De uitdaging daarbij is niet te denken welk scenario wij zelf het liefste zouden zien of ons af te vragen of het scenario zich exact in die vorm gaat manifesteren. Het werken met scenario’s heeft toegevoegde waarde als we ons afvragen: Wat is de impact van dit toekomstbeeld voor mij en mijn organisatie? Wat ga ik doen als de gezondheidszorg zich inderdaad zo ontwikkelt? Scenario’s gebruiken we tenslotte om gezamenlijk na te denken over mogelijke toekomstige ontwikkelingen en hoe organisaties daarop kunnen reageren en anticiperen.

 

Interessant voor u?

Of u nu werkt in de gezondheidszorg, manager bent in een zorginstelling, marketeer bij een zorgverzekeraar, beleidsmedewerker op het ministerie of werkt bij een van de toezichthouders, allemaal hebben wij in meer of mindere mate te maken met de toekomst van ons vakgebied. Hoe kan Diagnose 2025, het boek, de trends en de scenario’s, helpen in uw werk?

 

De trends geven inzicht in wat er op politiek, economisch, technologisch en sociaal-maatschappelijk gebied gebeurt en in de nabije toekomst nog gaat gebeuren. Scenario’s bieden je de gelegenheid om met een frisse blik en nieuwe visie te bepalen wat er morgen gedaan moet worden om ons voor te bereiden op de lange termijn. Scenario’s bieden de mogelijkheid om de houdbaarheid van een strategie of opties in andere omstandigheden te toetsen. Welke projecten te starten? Welke te stoppen? Waarin in te investeren? Welke keuzes te maken? Hoe te positioneren? Scenario’s stellen ons in staat om beter dan in het verleden de signalen van een mogelijke ontwikkeling te herkennen, waardoor we sneller kunnen reageren op veranderingen in de markt.

 

Ook kunnen scenario’s van pas komen bij innovatie en organisatievernieuwing. Het ontwikkelen van scenario’s een creatieve en exploratieve manier om even buiten de kaders van onze dagelijkse werkzaamheden te denken, bijvoorbeeld als startpunt van discussie over klantgerichtheid of kwaliteit.

 

Hoe wij u kunnen helpen

Naast de trendbeschrijving en de scenario’s in het boek is er meer materiaal beschikbaar om de discussie te voeren over de toekomst van uw organisatie. Wij hebben hiervoor drie korte scenariofilmpjes gemaakt. Elk filmpje schetst in 10 minuten een beeld van de toekomst en is daardoor uitermate geschikt als startpunt om met uw management team en/of medewerkers van gedachte te wisselen over de toekomst van uw organisatie. Om het Diagnose materiaal goed tot z’n recht te laten komen begeleiden we deze filmpjes altijd met een presentatie, college of lezing.

 

Honger naar meer informatie?

Stuur uw naam en telefoonnummer naar het Diagnoseteam en dan nemen we contact op om te kijken hoe u uw organisatie en plannen kunt klaarmaken voor de toekomst: diagnoseteam@bebright.eu

[button size=”small” target=”_self” hover_type=”default” text=”Terug” link=”http://www.diagnoseprogrammas.nl/diagnose-2025/”][button size=”small” target=”_blank” hover_type=”default” text=”Bekijk op managementboek.nl” link=”https://www.managementboek.nl/boek/9789055947355/diagnose-2025-philip-idenburg” margin=”0px 0px 0px 10px “]