Diagnose Zorginnovatie: over technologie en ondernemerschap

Diagnose Zorginnovatie beschrijft de uitdagingen voor de gezondheidszorg, nu én in de toekomst. Nederland staat voor de grote uitdaging de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg op peil te houden, terwijl tegelijkertijd de vraag naar zorg toeneemt. Innovatie, ondernemerschap en de inzet van technologie worden vaak gezien als mogelijke oplossingen om deze uitdaging het hoofd te bieden. Het onderzoek van Diagnose Zorginnovatie is een collectieve verkenning van innovatie, ondernemerschap en technologische toepassingen die kunnen bijdragen aan de versterking en versnelling van de innovatiekracht van de Nederlandse gezondheidszorg.

 

Ambitie

Met Diagnose Zorginnovatie willen wij de innovatiekracht van de Nederlandse gezondheidszorg versterken. Wij zetten daarom in op het:

 • optimaliseren van het innovatieproces;
 • stimuleren van ondernemerschap;
 • toepassen van technologische ontwikkelingen.

Tegelijkertijd willen wij de kennis over innovaties en technologische toepassingen bij zorgbestuurders vergroten. Hiertoe stimuleren wij kennisdeling rondom bestaande en toekomstige technologieën en betrekken we belanghebbenden uit de sector.

Aanpak

Het onderzoek van Diagnose Zorginnovatie bestaat uit drie onderdelen. Allereerst hebben wij een selectie gemaakt van de belangrijkste technologieën, waarvan wij inschatten dat ze de grootste impact hebben op de toegankelijkheid, kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. Als tweede hebben we ons gericht op vier van de grootste ziektebeelden en aandachtsgebieden in de westerse gezondheidszorg. Deze selectie is mede gebaseerd op de huidige en toekomstige prevalentie en de kosten die gepaard gaan met deze ziektebeelden. Tot slot hebben wij gekeken naar de waardeketen van de zorg en hoe we hier op een andere manier naar kunnen kijken.

Technologie thema’s

 • Medische technologie
 • ICT en eHealth
 • Farma en biotechnologie
 • Nutritech

Ziektebeelden en aandoeningen

 • Ouderenzorg en ouderdom gerelateerde aandoeningen
 • COPD en astma
 • Hart- en vaatziekten
 • Kanker

Zorgwaardecyclus

 • Preventie en gezond leven
 • Consulteren
 • Diagnose
 • Behandelen en begeleiden
 • Controle en monitoring

Resultaat

Met de partners en alle betrokkenen hebben we gewerkt aan:

 • Een gedragen advies en innovatiebeleid voor de Nederlandse zorgsector zowel vanuit de praktijk (‘bottom-up’) als sector breed (‘top-down’).
 • Inzicht in de achtergrond en toepassing van technologieën in relatie tot de ZorgwaardeCyclus, ziektebeelden en aandoeningen die impact hebben op de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg.
 • Intensivering van de samenwerking tussen partijen binnen zorgsector.
 • Verspreiding van beschikbare kennis via diverse media: boek, online community platform, artikelen, blogs, congressen.

 

Meer weten?

U kunt het boek bestellen op managementboek.nl. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met het diagnoseteam (diagnoseteam@bebright.eu).

[button size=”small” target=”_self” hover_type=”default” text=”Terug” link=”http://www.diagnoseprogrammas.nl/diagnose-zorginnovatie/”][button size=”small” target=”_blank” hover_type=”default” text=”Bekijk op managementboek.nl” link=”https://www.managementboek.nl/boek/9789055949953/diagnose-zorginnovatie-de-essentie-philip-idenburg” margin=”0px 0px 0px 10px”]