Diagnose Voeding & Gezondheid en Vitaliteit op de Werkvloer gaan samenwerking aan

Vitaliteit op de Werkvloer en Diagnose Voeding & Gezondheid gaan de samenwerking aan. Het initiatief is daarmee de nieuwste embeddedinnovatie van Diagnose Voeding & Gezondheid. Vitaliteit op de Werkvloer biedt werkgevers een vitaliteitsprogramma aan om vitaliteit in de bedrijfscultuur van een organisatie in te bedden. Met als doel: vitalere werknemers.

Vitaliteit op de Werkvloer
Vitaliteit op de Werkvloer richt zich op het inbedden van vitaliteit in de bedrijfscultuur van een organisatie. Binnen het programma is er aandacht voor visie/HR-beleid, een vitaliteitsprogramma, inrichting van de omgeving en dataregistratie én effectmetingen. De werkgever faciliteert en ondersteunt het programma. Werknemers krijgen keuze uit meerdere interventies, waarbij altijd maatwerk plaatsvindt met een bestaand aanbod en faciliteiten. Beweegactiviteiten vinden plaats in vaste groepen, omdat dit leidt tot duurzaam sportgedrag. Aandacht voor vitaliteit is noodzakelijk.

Bijna de helft van de volwassen Nederlanders is te zwaar en bijna een op de zeven heeft obesitas. Het gemiddelde eetpatroon van Nederlandse volwassenen is niet gezond. We eten veel te weinig groente en fruit en drinken te veel suikerhoudende dranken en alcohol. Beter gaat het met zuivel en volkoren graanproducten. Daarnaast beweegt meer dan de helft van de Nederlanders te weinig. Ruim de helft van de Nederlanders ervaart regelmatig, zeker een paar keer per week, stress. Van hen heeft 5 procent altijd stress en 28 procent bijna elke dag. Het is echter niet zo gemakkelijk om je gedrag te veranderen, er bevinden zich nogal wat obstakels op de weg.

Aan welke voedselomgeving je wordt blootgesteld hangt sterk af van je levensfase. Volwassenen zijn veelal thuis, onderweg of op de werkvloer te vinden. De Nederlandse beroepsbevolking bestond in 2015 uit 8,3 miljoen werkenden, waarvan 6,9 miljoen werknemers. Op basis van ziekteregistraties schat het RIVM de totale werkgerelateerdeziektelast op bijna 5% van de totale ziektelast in Nederland. De gezamenlijke kosten van verzuim, arbeidsongeschiktheid en zorg werden in 2015 bij volwassenen geschat op 37 miljard euro, waarvan 8 miljard door het werk werd veroorzaakt. Gezien het feit dat 6-7 miljoen Nederlanders 60% van hun werktijd op de werkplek doorbrengt, is het bevorderen van gezondheid op de werkplek een voor de hand liggende gedachte. Een op de zes werknemers is echter niet tevreden met het huidige aanbod aan mogelijkheden dat de werkgever nu biedt. Men heeft het meeste behoefte aan een goede werkplek, toevoer van frisse lucht, sportmogelijkheden en gezonde voeding. Bredere leefstijl beïnvloeding door werkgevers wordt niet alleen ingegeven door het gunstige effect op het voedingspatroon. Een gezonde leefstijl van werknemers dringt verzuim en ongevallen terug en bevordert hun productiviteit en duurzame inzetbaarheid.

Samenwerking gericht op vergroten maatschappelijke impact
De belangstelling voor het programma Vitaliteit op de Werkvloer, de verkregen inzichten in de gezondheidsprofielen van de deelnemers en de geboekte resultaten tijdens de pilots illustreren de relevantie om het vitaliteitsprogramma door te zetten en zo mogelijk duurzaam in te bedden in het reguliere (HR-)beleid. Het merendeel van de deelnemers is zich bewuster van de eigen vitaliteit en mentale fitheid. Daarnaast zijn deelnemers meer gaan bewegen, langer gaan slapen en geven een afname van de gemiddelde rusthartslag aan (-3,5%).

Vitaliteit op de Werkvloer heeft de ambitie om in de periode 2019-2021 het vitaliteitsprogramma verder op te schalen en toe te werken naar een zelfstandige BV, met een toekomstbestendig business model, heldere en aansluitende propositie(s) en een gezonde organisatie. Buiten deze ambitie zijn er genoeg ideeën om het programma verder uit te breiden. Diagnose Voeding & Gezondheid ziet grote potentie in het ondersteunen van Vitaliteit op de Werkvloer en daarmee in het stimuleren van een vitaler Nederland.

Meer weten?
Wilt u meer weten over Diagnose Voeding & Gezondheid en de samenwerking met Vitaliteit op de Werkvloer? Of wat het accelerator programma voor uw innovatie of initiatief kan betekenen? Neem dan contact met ons op via info@diagnosevoedingengezondheid.nl.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.