Diagnose Voeding & Gezondheid in gesprek over innovatieve doorbraken op het thema ‘Groenterijke en relaxte lunch’

Niet alleen het eten van meer groente tijdens de lunch zal gezondheidswinst opleveren, ook de manier waarop we eten biedt kansen voor een betere gezondheid. Wie meer tijd neemt om samen met andere mensen te eten behaalt psychologische-, sociale- en biologische voordelen3.

Huidige lunchsituatie in Nederland
In ‘Debiteuren Crediteuren’ toonden de mannen van Jiskefeteen karikatuur van het Nederlandse kantoorleven. Vast onderdeel vormde het uitpakken van de lunchtrommeltjes en het vergelijken van de inhoud. Onder de kreet ‘Toedeledokie!’ verdwenen alle gezonde bestanddelen van de lunch in de prullenbak; wat overbleef waren louter boterhammen. De karikatuur is een overdrijving, maar geen grove. De lunchtrommel is een betere stereotypering van Nederland dan klompen en windmolens. Wij smeren thuis boterhammen en nemen die in een trommeltje mee naar school of werk, een ‘meeneem-cultuur.’ De lunch kost relatief weinig tijd, weinig geld en weinig moeite.

In andere landen zien we dat het anders kan, dat lunches groenterijk kunnen zijn en een rustmoment in de dag vormen. Landen als Japan, Italië, Groot-Brittannië, Finland en Duitsland zijn goede voorbeelden voor een andere invulling en organisatie van onze lunch. En waar andere landen de schoolmaaltijden als onderdeel zien van de educatie, is de aandacht hiervoor op Nederlandse scholen beperkt.

Obstakels voor een groenterijke én relaxte lunch
En toch ziet het er vooralsnog niet naar uit dat Nederland de groenterijke lunch massaal zal omarmen. Een collectieve ommezwaai naar zo’n gezonde lunchcultuur wordt bemoeilijkt door diverse factoren. Denk bijvoorbeeld aan de huidige meeneemcultuur, regelgeving en subsidies, het ontbreken van het maatschappelijke debat en politiek klimaat en het gebrek aan faciliteiten en gedragen verantwoordelijkheden. Er dienen nog stappen gezet te worden.

Expertbijeenkomst
Eind vorig jaar hebben we met een select en kundig gezelschap van onder andere voedings- en gedragsdeskundigen, beleidsmedewerkers, artsen en diverse ondernemers, stil gestaan bij de uitdagingen en oplossingsrichtingen om innovatieve doorbraken te realiseren op dit thema. Als het gaat om groenterijke en relaxte werk- en schoollunches zijn er namelijk al goede initiatieven. Een nadeel van die initiatieven is dat ze veelal nog kleinschalig zijn en verkeren in de experimenteerfase. Om fundamentele veranderingen te realiseren, zijn er grotere stappen nodig op het gebied van zowel beïnvloeding én institutionalisering.

Het is zaak om in beide oplossingsrichtingen te werken. Naast het aanjagen van bevorderend beleid, is ook het afremmen van de ongezonde tendensen en invloeden een goed idee. Daarnaast is het van belang voor het duurzaam verbeteren van onze lunchcultuur, om alle aspecten zorgvuldig wetenschappelijk te begeleiden.Uiteindelijk is samenwerking tussen de instellingen, overheid, retail en ‘out-home’ segmenten onmisbaar. De bevindingen op dit thema zijn verschenen in de nieuwe whitepaper van Diagnose Voeding & Gezondheid: ‘Groenterijke én relaxte lunch’.

Download hier het laatste whitepaper van Diagnose Voeding & Gezondheid

Meer weten?
Wilt u altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws op het gebied van voeding en gezondheid? Wilt u de ontwikkelingen binnen het driejarige programma Diagnose Voeding & Gezondheid niet missen? Benieuwd waar de kansen liggen voor innovaties en doorbraken op dit thema? En hoe we door het versnellen van deze innovaties maatschappelijke impact creëren? Schrijf u dan ook in voor onze nieuwsberichten vanuit Diagnose Voeding & Gezondheid.

Bronnen

  1. Van Rossum C.T.M. et al. The Diet of the Dutch. Results of the first two years of the Dutch National Food Consumption Survey 2012-2016. RIVM. 2016
  2. RIVM. www.wateetnederland.nlbezocht januari 2018
  3. https://www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/m/mealtimes-and-mental-health bezocht januari 2018
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.