Gezond voedingspatroon bij kinderen noodzakelijk: Diagnose Voeding & Gezondheid in gesprek over innovatieve doorbraken

Hoe voeden we onze kinderen goed en gezond op? Met deze vraag worstelen veel ouders. Kinderen zijn volop in ontwikkeling en hebben bouwstoffen nodig om zich fysiek en mentaal te ontwikkelen. We leven in een omgeving waar eten in overvloed aanwezig is en waarin kinderen moeten leren omgaan met veel verleidingen. Met een gemêleerd gezelschap van experts gingen we in gesprek over de kansen voor innovatieve doorbraken op het thema ‘kinderen en voeding’.

Het voedingspatroon van onze kinderen kan gezonder
Nederland telt momenteel ruim 1,6 miljoen kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar1. De afgelopen jaren is het percentage kinderen met overgewicht gestegen van ruim 11% in 2000 tot iets meer dan 13% in 20172,3. Bijna 4% van de kinderen is obees2. Deze percentages verschillen regionaal4,5.

Overgewicht is veelal het resultaat van een ongezond voedingspatroon en/of te weinig bewegen. Kinderen consumeren te veel bewerkt vlees en suikerhoudende dranken en de consumptie van groente, fruit en volkoren graanproducten is te laag. Zo eet slechts 20% van de kinderen tussen 4 en 8 jaar voldoende groente. Deze percentages dalen verder naarmate de leeftijd stijgt6,7. Naast wát er wordt gegeten, valt er ook nog winst te behalen in het eetgedrag. Ongeveer 40% van de kinderen tussen de 9 en 13 jaar eet acht keer of vaker per dag, terwijl er maximaal zeven eetmomenten per dag worden geadviseerd8. Een gezond voedingspatroon is van belang voor een vitale toekomst.

Bevorderen van gezond voedingspatroon kent meerdere uitdagingen
Er zijn diverse factoren die het voedingspatroon van kinderen beïnvloeden.Denk bijvoorbeeld aan het activiteitenpatroon van het kind, stress, gedrags- en eetstoornissen, woon- en gezinssituatie en culturele invloeden. Het bevorderen van een gezond voedingspatroon bij kinderen kent meerdere uitdagingen. Hoe stimuleren we de groenteconsumptie bij kinderen en liefst op meerdere momenten van de dag? Of het drinken van meer water en minder suikerhoudende dranken? Hoe zetten we kinderen in als change agentsvoor een gezond voedingspatroon binnen het gehele gezin? Hoe creëren we een omgeving die kinderen (en ouders) stimuleert gezonder te eten? Hoe kunnen we kindermarketing daarbij inzetten in plaats van promotie van ongezonde voedingsmiddelen?

Expertbijeenkomst
Begin oktober hebben we met een select en kundig gezelschap van onder andere kinderdiëtisten, voedings- en gedragsdeskundigen, beleidsmedewerkers, marketeers, koks en diverse ondernemers, stil gestaan bij de uitdagingen en oplossingsrichtingen om innovatieve doorbraken te realiseren op dit thema. Het expertpanel benadrukte dat er al veel initiatieven bestaan om een gezond voedingspatroon en gezonde eetgewoonten bij kinderen te stimuleren. Deze initiatieven delen vaak het doel om kinderen gezonder te maken, maar hanteren verschillende methodieken om deze gemeenschappelijke doelstelling te bereiken. Hierbij kan gedacht worden aan les- en eetprogramma’s op scholen, moestuinen en kooklessen, offline en online spellen, leefstijlprogramma’s en diverse nationale initiatieven.

Om kinderen in de toekomst gezonder te laten opgroeien, is het essentieel om van een gezondere voedselomgeving te creëren waarin minder verleidingen aanwezig zijn en de gezonde keuze de makkelijke keuze wordt. Voorlichting is belangrijk, maar moet hand in hand gaan met het bieden van een handelingsperspectief. Samenwerking en verbinding tussen stakeholders op nationaal én regionaal niveau is noodzakelijk. Geen enkele partij is immers in staat om alleen een doorbraak te realiseren op deze complexe vraagstukken. Tot slot geeft het expertpanel aan dat kinderen mogelijk als change-agents dienen binnen het gezin, om ook het voedingspatroon van andere gezinsleden te beïnvloeden. De bevindingen op dit thema zijn verschenen in de nieuwe whitepaper van Diagnose Voeding & Gezondheid: ‘Bevorderen van een gezond voedingspatroon bij kinderen’.

Download hier de verschillende whitepapers van Diagnose Voeding & Gezondheid

Meer weten?
Wilt u altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws op het gebied van voeding en gezondheid? Wilt u de ontwikkelingen binnen het driejarige programma Diagnose Voeding & Gezondheid niet missen? Benieuwd waar de kansen liggen voor innovaties en doorbraken op dit thema? En hoe we door het versnellen van deze innovaties maatschappelijke impact creëren? Schrijf u dan ook in voor onze nieuwsberichten vanuit Diagnose Voeding & Gezondheid.

Bronnen

  1. CBS. Bevolking; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari. Statline. Juli 2018
  2. CBS. Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken. Statline. April 2018
  3. https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overgewicht/cijfers-context/trends#node-trend-overgewicht-kinderenbezocht augustus 2018
  4. Stam, B.E. Gemeente Rotterdam; Trendanalyse overgewicht onder Rotterdamse kinderen 2006-2017. Januari 2018
  5. https://www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/informatie-voor-professionals/gezondheid/voeding-en-beweging/gezond-gewicht/bezocht oktober 2018
  6. Van Rossum, C.T.M. et al. The Diet of the Dutch; results of the First 2 Years of the Dutch National Food Consumption Survey 2012-2016. Bilthoven: RIVM. 2016
  7. Van Rossum, C.T.M. et al. Voedselconsumptie in 2012-2014 Vergeleken met de Schijf van Vijf 2016. Bilthoven: RIVM. 2017
  8. van Rossum, C.T.M. et al. Dutch National Food Consumption Survey 2007-2010: Diet of Children and Adults Aged 7 to 69 Years. Bilthoven: RIVM. 2011
  9. Ocke, M.C. et al. Dutch National Food Consumption Survey – Young Children 2005/2006. Bilthoven: RIVM. 2007
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.