Diagnose Transformatie

Een toolbox voor grensverleggers in de zorg

De Westerse gezondheidszorg is volop in beweging. Deze ontwikkelingen leiden tot een systeem waarin Persoonlijke, Preventieve, Participatieve en Predictieve zorg centraal staat. Dit betekent dat de zorg meer aansluit op de specifieke behoeftes van een persoon, preventie een belangrijkere rol speelt, actieve deelname aan informele- en formele zorg steeds belangrijker is en technologische mogelijkheden om aandoeningen en zorggebruik te voorspellen worden ingezet. Toch is het steeds moeilijker om de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van Westerse gezondheidszorg te garanderen. Een transformatie is noodzakelijk en niet meer ondenkbaar. Wij geloven dat dit de komende jaren de belangrijkste uitdaging is. Met het programma Diagnose Transformatie willen we handvatten geven aan zorgprofessionals en bestuurders om de benodigde verandering in gang te zetten.

Zorg Enablers 2018 gratis te downloaden

22 technologische ontwikkelingen in de westerse gezondheidszorg

Aanleiding

De aanleiding voor Diagnose Transformatie is dat zorgprofessionals, cliënten en bestuurders binnen de gezondheidszorg slechts beperkte kennis hebben over de mogelijkheden van sociale en technologische innovaties die bij kunnen dragen aan een transformatie van de zorg. Velen ervaren grote barrières bij innovatie en weten niet hoe zij deze barrières kunnen overbruggen.

Ambitie

Wij faciliteren een beweging die de benodigde transformatie op een lerende en iteratieve wijze invult. De vragen en behoeften van patiënten/cliënten, zorgprofessionals en andere belanghebbenden staan daarin centraal. Het is een beweging waarin we kennis en kunde rondom transities, innovaties en veranderingen in de gezondheidszorg op een moderne manier met elkaar delen en in de praktijk brengen.

Het programma

Diagnose is een collaboratief leer- en innovatieprogramma. De aanpak wordt gekenmerkt door betrokkenheid van alle belanghebbenden die aan de hand van kennisdeling van elkaar leren. De inzet van het programma is om gemeenschappelijke innovaties en programma’s te starten.

Activiteiten

Het programma bestaat uit een viertal hoofdactiviteiten: 1) literatuuronderzoek en deskresearch naar de needs en enablers for change; 2) analyse van case studies die succesfactoren van transformaties in kaart brengt; 3) interviews met experts die werkzaam zijn in de verschillende fasen binnen transformaties; 4) werksessies waar de modellen, conclusies en werkwijzen voor transformatie worden getoetst.

Netwerk

Het Diagnose-netwerk bestaat uit patiënten/cliënten, verpleegkundigen, artsen, bestuurders, koepels, kennisinstituten, zorgverzekeraars en commerciële bedrijven. Daarnaast is uiteraard iedere belanghebbende welkom. Samen leren wij van elkaars ervaringen en werken wij aan een gezondheidszorg die toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief hoogwaardig is.

Resultaat

In het programma staat de toepassing van de ontwikkelde kennis in de praktijk centraal. Daarom werken we aan een transformatie toolbox. Deze toolbox helpt zorgprofessionals en bestuurders de benodigde transformatie in gang te zetten, zodat de verandering merkbaar zijn. Als de inzichten uit de werksessies, de online discussies, de inspiratiereis en de publicatie in de praktijk worden geïmplementeerd realiseren we de gewenste beweging.

Tijdspad

2016
Kwartaal 3
 • Analyse trends en ontwikkelingen Westerse gezondheidszorg
 • Start ontwikkeling toekomstvisie
 • Lancering Sharing Platform
2016
Kwartaal 4
 • Lancering Diagnoseprogrammas.nl
 • Werksessie 1
 • Expert interviews
2017
Kwartaal 1
 • Werksessie 2
 • Inspiratiereis VS
2017
Kwartaal 2
 • Werksessie 3
2017
Kwartaal 3
 • Diverse interviews
2017
Kwartaal 4
 • Werksessie 4
 • Publicatie naar de drukker

In de media

In de media

Januari 2017

Innovatie in de zorg – BNR Radio

 

Februari 2017

Technologie als enabler van zorgtransformatie – Computable magazine

 

America First? The Netherlands First! – Skipr

 

Meer aandacht voor emoties bij transformatie – Skipr Magazine

 

Maart 2017

Welke belangrijke technologische ontwikkelingen komen er op u af? – Zorg & ICT beurs

 

Diagnose Transformatie: De toolbox voor grensverleggers in de zorg? – Zorg & ICT

 

April 2017

Zorg Enablers – Digitale zorg

Geïnitieerd door

logo

Mogelijk gemaakt door

Contact opnemen

philipidenburg-1

Philip Idenburg

Initiator & auteur
moniquephilippens

Monique Philippens

Co-auteur en Programmamanager Transformatie